رمز بازی Doom3

در هنگام بازی کلیدهای ctrl+alt و کلید کنسول را با هم بفشارید تا صفحه ظاهر شود بعد یکی از رمز های زیر را آنجا وارد نمایید.

 


شکست ناپذیری                                        GOD 

تمام سلاح ها و تجهیزات                         GIVE ALL 

رد کردن مرحله آخر                             DOOMHELL 

EZ FREE کردن همه چیز                           FREEZE 
 
نامرئی شدن                                      NOTARGET 

عبور از میان دیوارها                               NOCLIP 

بدست آوردن تمام کلیدها                     GIVE KEYS 

پر کردن سلاح ها                              GIVE AMMO 


سلاح  GIVE WEAPONROCKETLAUNCHER        ROCKET LAUNCHER


/ 0 نظر / 26 بازدید