رمز بازی 2006 FIFA World Cup Cheats PSP

 
رمز ها را در Enter code at the main menu.  وارد کنید

                                                                           code

Hold R + L and press Circle, X, Triangle, Square, Circle(2), X(2), Triangle, X(3)          Unlock Master Code 

 

/ 0 نظر / 43 بازدید