رمز بازی Scarface

در حین بازی در منوی pause ودر قسمت cheat رمز هارا وارد کنید. 


پوشیدن لباس سیاه: BLACK

پوشیدن لباس خاکستری: GRAY

پوشیدن لباس سفید: WHITE

کاهش خشم پلیس: FLYSTRT 

کاهش خشم جنایتکاران: NOBALLS

حداکثر مهمات: AMMO

پر شدن سلامتی: MEDIK

/ 0 نظر / 54 بازدید