رمز بازی NFS: Hot Pursuit 2 Cheat Codes

رمز ها را در Main Menu Codes

At the Main Menu, press the following: وارد کنید:

Cheat                                                            Effect          
R2, Right, R2, Right, Triangle, Left, Triangle, Left      Aston Martin V12 Vanquish
Square, Right, Square, Right, R2, Triangle, R2, Triangle                       BMW Z8
L1, Square, R2, R2, R2, R1, L1, Square                         Championship Event 31
L2, R2, Left, Square, Left, Left, Left, R2                                        Chrome Cars
Right, Left, Right, Left, R2, Square, R2, Square                                 Ford TS50
Triangle, Square, Right, R2, Right, Right, Right, Square                     Heavy Fog
L1, L2, L1, L2, R1, Triangle, R1, Triangle                                  HSV Coupe GTS
Right, R2, Right, R2, R1, L1, R1, L1                             Lamborgini Diablo 6.0 VT
Square, L1, Square, L1, Triangle, Right, Triangle, Right               McLaren F1 LM
Left, Right, Left, Right, R1, R2, R1, R2                                   Porshe Carrera GT
Right, Left, Right, Left, R2, Square, R2, Square                                  Ford TS50
R2, Right, R2, Right, Triangle, Left, Triangle, Left     Aston Martin V12 VANQUISH
R2, R1, R2, R1, Left, Triangle, Left, Triangle                          Mercedes CLK GTR
R1, Square, Square, Square, R2, left, left, Square                             F1 LM NFS
Triangle, Left, Left, Left, L1, L2, L2, Left                                         Clk GTR NFS
L1, R2, R2, R2, Left, Square, Square, R2                                   Murcielago NFS
R2, Triangle, Triangle, Triangle, R1, Square, Square, Triangle    Carrera GT NFS
Left, Right, Left, Right, R1, R2, R1, R2                                  Porsche Carrera GT
Left, Square, Left, Square, R2, R1, R2, R1                     Pursuit Mustang Cobra R
L1, Triangle, L1, Triangle, Right, L2, Right, L2                                   Ferrari F50
L1, Square, L1, Square, Right, R1, Right, R1                                   Ferrari F550
Left, R2, Left, R2, L1, R1, L1, R1                                         Unlock Corvette V06
R2 Square R2 Square Triangle L2 Triangle L2              Unlock Ferrari 360 Spider
Triangle, R2, Triangle, R2, Left, Square, Left, Square         Unlock the Lotus Elise
Triangle, L1, Triangle, L1, R1, Left, R1, Left                     Unlock the McLaren F1
R2, Right, R2, Right, Triangle, Left, Triangle                                       Vanquish
Right, Triangle, L1, R1, L1, L1, L1, triangle                                           R/C Car
Left, Square, Square, Square, R1, L2, L2, Square               Ferrari 360 Moderna
Square, L1, L2, L1, L2                                                                Unlock Porche
L1, Right, L1, Right, L2, Square, L2, Square.                       Mercedes CL55 AMG
L1, R1, Right, Square, Right, Right, Right, R1.                                  Viedo Mode
Right, Square, Left, Left, Left, R2, Right, Square.                    Racer Bonus Event
R1,Square(3),R2,Left(2),Square                                Mclaren F1 LM NFS edition
Left,Triangle(3),L2,Square(2),Triangle                            Mclaren F1 NFS edition

/ 0 نظر / 22 بازدید