رمز بازی Project IGI 1

برای وارد کردن رمزهای این بازی، ابتدا باید در منوی اصلی (Main Menu) عبارت nada را رو هوا (مثل بازی GTA) تایپ کنید. حال بازی را شروع کنید و یکی از کدهای زیر را وارد کنید.
نکته: این بازی نیازی به کنسول ندارد و می‌توانید کدهای آن را مانند GTA رو هوا بزنید. 
   
کد                                                                    عملکرد

allgod                                                            نسوز کننده‌

allammo                                                      بینهایت خشاب

easy                                                          آسانتر شدن بازی

ewww                                                    کشتن تمامی دشمنان

/ 0 نظر / 54 بازدید