معرفی بازی گادفادر (پدرخوانده)

این بازی از روی فیلمی به همین نام ساخته شده

 این بازی نیویورک قدیم را نشان میدهد 

پسربچه ای پدرومادرش توسط گروهی کشته میشود

 فردی او را به فرزندی 

قبول میکند او دون(همون خان خودمون)

یکی از خانواده های نیویورک بودبه نام  

corleone .هدف بازی این است 

که انتقام پدرومادرش را بگیرید

 و خانواده های دیگررا ازبین برده وخود دون نیویورک شوید

/ 0 نظر / 52 بازدید