رمز بازی Bad Boys

 یکی از بهترین بازیهای ps2 که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است واگر کسی تا حالا بازی نکرده فکر کنم ضرر کرده. 
رمزهارا در حین بازی وارد کنید

مهمات نامحدود:مربع - مثلث - دوتا پایین - دوتا بالا - چپ - مربع - دایره - پایین

گشودن تمامی رمزها:(امکانات کامل): دایره - بالا - مربع - مثلث -  راست - پایین

/ 0 نظر / 26 بازدید