رمز بازی Prince of Persia: The Two Thrones Game Guide

رمز ها را در Pause Screen enter the following code اینجا وارد کنید:

 

Cheat                                                         Effect              
Up, Down, Up, Down, Left, Right, Left, Right, Circle, Square, Circle and Square               Unlocks Swordfish Weapon
Left, Left, Right, Right, Circle Square, Square, Circle, Up, Down                           Unlock Baby Toy Hammer
 Right, Left, Right, Left, Down, Down, Up, Up, Circle, Square, Circle, Circle, Square, Square              Unlock Telephone of Sorrow
up, up, down, down, left, right, left, right, circle, square, circle, square          Secondary weapon becomes a chainsaw

/ 0 نظر / 29 بازدید