رمز بازی FIFA Street 2

رمز ها را در قسمت main menu واردکنید

برای وارد کردن رمزها ابتدا کلیدهایورا نگه داریدو

از d-pad استفاده کنید:

 

باز کردن venus: چپ - دوتابالا - راست - دوتا پایین - راست - پایین

فعال کردن بازیکن های کوچک: مثلث - مربع - چپ - دوتا راست - پایین - راست

/ 0 نظر / 55 بازدید