رمز بازی commandos 2

رمز مرحله های معمولی: 


XHGDR - Normal 1 
WKUC4 - Normal 2 
YSM51 - Normal 3 
B7D8F - Normal 4 
3GHSL - Normal 5 
AZLM1 - Normal 6 
JAHSG - Normal 7 
UN63A - Normal 8 
VAZ2P - Normal 9 
9TT5W - Normal 10 

رمز مرحله های مشکل: 


PLKUM - Hard 1 
JE5SH - Hard 2 
DFY3B - Hard 3 
K9D3H - Hard 4 
NMWQ9 - Hard 5 
16G3L - Hard 6 
WL3CZ - Hard 7 
LPQ6T - Hard 8 
SRCM8 - Hard 9 
PAEN8 - Hard 10 

رمز مرحله های خیلی مشکل


PVTSL - Very Hard 1 
SKDJF - Very Hard 2 
3DYNG - Very Hard 3 
9BG3S - Very Hard 4 
KJWJK - Very Hard 5 
E2J7H - Very Hard 6 
ZX78Y - Very Hard 7 
TRIB4 - Very Hard 8 
TRD78 - Very Hard 9 
1LPQD - Very Hard 10

/ 2 نظر / 115 بازدید
اسما

ممنون خیلی به دردم خورد

امین

چطوری واردش کنیم!!