رمز بازی NBA Live 08 Cheats PS3

رمز را در این جا وارد کنید :        

go to cheats and enter code

کد                                                                      عملکرد       

  flame ball                                                               adgill6378    

  Adidas Gil-Zero (All-Star Edition)                                    23DN1PPOG4

  Adidas Tim Duncan Stealth (All-Star Edition)                       FE454DFJCC

 Shooting and Defense                                                        adgill6378

/ 0 نظر / 32 بازدید