رمز های بازی GTA:Liberty city stories

Weapon Set 1: 
UP, SQUARE, SQUARE, DOWN, LEFT, SQUARE, SQUARE, RIGHT 

Weapon Set 2: 
UP, CIRCLE, CIRCLE, DOWN, LEFT, CIRCLE, CIRCLE, RIGHT 

Weapon Set 3: 
UP, X, X, DOWN, LEFT, X, X, RIGHT 

$250,000: 
L1, R1, TRIANGLE, L1, R1, CIRCLE, L1, R1 

Restore Armor: 
L1, R1, CIRCLE, L1, R1, X, L1, R1 

Restore Health: 
L1, R1, X, L1, R1, SQUARE, L1, R1 

Increase Wanted Level: 
L1, R1, SQUARE, L1, R1, TRIANGLE, L1, R1 

No Wanted Level: 
L1, L1, TRIANGLE, R1, R1, X, SQUARE, CIRCLE 

Weather: Sunny: 
L1, L1, CIRCLE, R1, R1, SQUARE, TRIANGLE, X 

Weather: Clear: 
UP, DOWN, CIRCLE, UP, DOWN, SQUARE, L1, R1 

Weather: Overcast: 
UP, DOWN, X, UP, DOWN, TRIANGLE, L1, R1 

Weather: Rainy: 
UP, DOWN, SQUARE, UP, DOWN, CIRCLE, L1, R1 

Weather: Foggy: 
UP, DOWN, TRIANGLE, UP, DOWN, X, L1, R1 

Spawn Rhino: 
L1, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, TRIANGLE, CIRCLE 

Faster Clock: 
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, CIRCLE, X 

Destroy All Cars: 
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, X, SQUARE 

Random Pedestrian Outfit: 
L, L1, LEFT, L1, L1, RIGHT, SQUARE, TRIANGLE 

Start a Pedestrian Riot: 
L1, L1, R1, L1, L1, R1, LEFT, SQUARE 

Pedestrians Attack You: 
L1, L1, R1, L1, L1, R1, UP, TRIANGLE 

Pedestrians All Have Weapons: 
R1, R1, L1, R1, R1, L1, RIGHT, CIRCLE 

Faster Gameplay: 
R1, R1, L1, R1, R1, L1, DOWN, X 

Slower Gameplay: 
R1, TRIANGLE, X, R1, SQUARE, CIRCLE, LEFT, RIGHT 

Perfect Traction, Down=Car Hop: 
L1, UP, LEFT, R1, TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, X 

Media Attention Meter: 
L1, UP, RIGHT, R1, TRIANGLE, SQUARE, DOWN, X 

Commit Suicide: 
L1, DOWN, LEFT, R1, X, CIRCLE, UP, TRIANGLE 

All Green Traffic Lights: 
TRIANGLE, TRIANGLE, R1, SQUARE, SQUARE, L1, X, X 

Aggressive Drivers: 
SQUARE, SQUARE, R1, X, X, L1, CIRCLE, CIRCLE 

White Traffic: 
X, X, R1, CIRCLE, CIRCLE, L1, TRIANGLE, TRIANGLE 

Black Traffic: 
CIRCLE, CIRCLE, R1, TRIANGLE, TRIANGLE, L1, SQUARE, SQUARE 

Spawn Trashmaster: 
TRIANGLE, CIRCLE, DOWN, TRIANGLE, CIRCLE, UP, L1, L1 

Cars Can Drive On Water: 
CIRCLE, X, DOWN, CIRCLE, X, UP, L1, L1 

Follow Me: 
DOWN, DOWN, DOWN, TRIANGLE, TRIANGLE, CIRCLE, L1, R1 

Bobble Head World: 
DOWN, DOWN, DOWN, CIRCLE, CIRCLE, X, L1, R1 

Upside Down: 
DOWN, DOWN, DOWN, X, X, SQUARE, R1, L1 

Upside Down: 
X, X, X, DOWN, DOWN, RIGHT, L1, R1 

Change Bike Tire Size: 
CIRCLE, RIGHT, X, UP, RIGHT, X, L1, SQUARE 

Display Game Credits: 
L1, R1, L1, R1, UP, DOWN, L1, R1 

All Vehicles Chrome Plated: 
TRIANGLE, R1, L1, DOWN, DOWN, R1, R1, TRIANGLE

 

/ 2 نظر / 28 بازدید
مهـــــــــران

لام دوست من بهت بابت وبلاگ خوبت خيلي تبريک مي گم. يکي از راه هاي افزايش بازديد تبادل لينک مي باشد. لطف کن آدرس منو تو وبلاگت بگذار و تو قسمت نظرات به من اطلاع بده تا من هم آدرس وبت رو تو سايتم بگذارم. راستي بازم بهت سر مي زنم تا از وب خوبت استفاده کنم و ياد بگيرم. با تشکر از محبتي که مي کني و آرزوي موفقيت

من

خیلی...