کد تقلب بازی Medal of Honor: European Assault :

فعال کردن Cheat Mode :

بازی را متوقف کنید ، سپس L1 و R1 را نگه دارید و بزنید : دایره ، دایره ، چپ ، مثلث ، دایره ، ضربدر . حالا میتوانید کدهای زیر را فعال کنید .

مهمات نامحدود :

حالت Cheat Mode را فعال کنید ، سپس بزنید : L1 ، L2 ، مربع ، R1 ، L1 ، L2 . کد را دوباره وارد کنید تا غیر فعال شود .

اقدام به خودکشی :

حالت Cheat Mode را فعال کنید ، سپس بزنید : ضربدر ، مثلث ، دایره ، راست ، مثلث ، دایره .

مخفی کردن HUD :

حالت Cheat Mode را فعال کنید ، سپس بزنید : دایره ، پایین ، دایره ، بالا ، مثلث ، دایره .

کشتن دشمن :

حالت Cheat Mode را فعال کنید ، سپس بزنید : پایین ، L1 ، L2 ، بالا ، مربع . کسی که در حال تعقیب کردنش هستید در هر نوع مرحه ای کشته میشود .

گرفتن مدرک OSS :

حالت Cheat Mode را فعال کنید ، سپس بزنید : بالا ، ضربدر ، R1 ، R2 ، بالا ، مربع .

غیر فعال کردن شوک انفجار :

حالت Cheat Mode را فعال کنید ، سپس بزنید : L1 ، L2 ، R1 ، L2 ، مثلث ، مثلث .

/ 0 نظر / 114 بازدید